Exhibitions

Fotograf: Sara Danielsson
Liv, Kvinna, Frihet.

”Som en hyllning till förmödrarna i min egen familj har jag skapat dessa tre pjäser som bär på berättelser om såväl mitt eget arv och identitet, som en röst för kvinnans ständiga kamp för frihet. I ljuset av hur kvinnors liv och historia har värderats och begränsats genom historien vill jag ställa ihågkomsten av deras liv I fokus. I detta verk får Malmö gestalta livet, Göteborg kvinnan och Stockholm friheten. Städer där kvinnorna i min familj satt sina första spår i Sverige. Deras öden, historier och sammanhållning påminner mig om att aldrig ta solidaritet, fred och frihet för givet. Det är något vi alla måste stå upp för, tillsammans. I hantverket vill jag bära historierna vidare och skapa en bro mellan dåtid, nutid och framtid.”

Liv • Silver, oxiderat silver, guld, sötvattenspärla
Kvinna • Silver, oxiderat silver
Frihet • Aluminium, silver, granat, citrin, onyx

Aviva Scheiman är en av 31 smeder som medverkar i utställningen ”60 år av kreativitet. Jubileumsfest med Nutida Svenskt Silver”. Utställningen visas 19–29 april i Tengbomhallen på Konstakademien och 9 September - 9 November i Form och Designcenter i Malmö.

Öppettider och mer info
Utställningen genomförs med stöd av Kulturrådet.
——————————————————————
English:
Life, Woman, Freedom.

"As a tribute to the mothers in my own family, I have created these three pieces that carry stories about both my own heritage and identity, as well as a voice for women's constant struggle for freedom. In light of how women's lives and history have been valued and limited throughout history, I want to put the memory of their lives in focus. In this work, Malmö gets to represent life, Gothenburg the woman and Stockholm freedom. Cities where the women in my family made their first mark in Sweden. Their fates, stories and togetherness remind me to never take solidarity, peace and freedom for granted. It's something we all have to stand up for, together. In the craft, I want to carry the stories on and create a bridge between past, present and future."

Life • Silver, oxidized silver, gold, freshwater pearl
Woman • Silver, oxidized silver
Freedom • Aluminum, silver, garnet, citrine, onyx

Aviva Scheiman is one of 31 blacksmiths participating in the exhibition "60 years of creativity. Anniversary party with “Nutida svenskt Silver". The exhibition will be shown 19–29 April in Tengbomhallen at Konstakademin and 9 September - 9 November in Form och Designcenter in Malmö.
R